CE-markering: wat is dat? En wat betekent de CE-categorie?

CE-markering: wat is dat? En wat betekent de CE-categorie?

  • vrijdag, 17 januari 2020
  • Daemes & Heeren
  • Tips & Tricks

Pleziervaartuigen die in Nederland in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan bepaalde regels en voorschriften voor de constructie en uitrusting. Deze staan in Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad. Nederland heeft deze richtlijn opgenomen in de Wet pleziervaartuigen die sinds 1 januari 1997 van kracht is. CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Sinds juni 1998 moeten nieuwe pleziervaartuigen met een lengte tussen de 2.5 en 24 meter voldoen aan de eisen van de Wet Pleziervaartuigen. De wet geeft verplichtingen voor bouwers en importeurs van de pleziervaartuigen op het gebied van de veiligheid. Alleen een schip dat volgens de Europese veiligheidsnormen is gebouwd voldoet aan de eisen van de Wet pleziervaartuigen en mag worden gemerkt met een CE-markering. Een pleziervaartuig dat aan de eisen van de Wet pleziervaartuigen voldoet is te herkennen aan:

• een bouwer plaatje met de CE-markering, aangebracht op een zichtbare plaats vanaf de stuurstand;

• de CIN-code (Craft Identification Number), die aan stuurboordzijde op de spiegel van het vaartuig moet zijn aangebracht. Een duplicaat CIN moet op een verborgen plek in het interieur zijn aangebracht;

• de gebruikershandleiding die bij het vaartuig geleverd wordt;

• een verklaring van overeenstemming (certificaat) die bij het vaartuig geleverd moet worden. De Wet Pleziervaartuigen omschrijft de categorieën als volgt:

Categorie A: Oceanen

Lange reizen waarbij de windkracht meer dan 8 op de schaal van Beaufort kan bedragen en de golfhoogte meer dan 4 meter kan zijn zonder dat het schip daardoor in de problemen kan komen, bijvoorbeeld op de oceanen.

Categorie B: Zee

Zeereizen tot windkracht 8 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 4 meter, bijvoorbeeld op zee.

Categorie C: Kustwateren

Varen in kustwateren, riviermondingen, baaien, meren en rivieren tot en met windkracht 6 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 2 meter, bijvoorbeeld beperkte kustvaart.

Categorie D: Beschutte wateren

Varen in beschutte wateren tot windkracht 4 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van zo’n 0.3 tot 0.5 meter, bijvoorbeeld binnenwateren. Het noemen van een vaargebied (in de genoemde categorieën) is riskant, omdat de omstandigheden op het Amsterdam-Rijnkanaal (toegestaan voor de lichtste categorie) wel eens zwaarder kunnen zijn dan op de Noordzee (de op één na zwaarste categorie).

 

CIN-code

In de Richtlijn Pleziervaartuigen staat in artikel 2.1 de verplichting de scheepsromp te identificeren. De code wordt door de fabrikant aangebracht. Op ieder vaartuig moet een rompidentificatienummer zijn aangebracht dat de volgende gegevens omvat. Het nummer bestaat uit 14 opvolgende nummers;

- landelijke onderscheiding door de toevoeging NL (2 letters),
- fabriekscode ( 3 letters),
- serienummer (5 letters/cijfers),
- productiemaand (1 letter),
- productiejaar (1 cijfer),
- modeljaar (2 cijfers).

De fabriekscode is uniek per fabrikant binnen Nederland, er is een centrale registratie die voorkomt dat er dubbele codes voorkomen. Verantwoordelijk voor de codes is het Directoriaat Generaal Goederenvervoer (DGG). Toekenning van de codes ligt in handen van de HISWA-vereniging. Het serienummer mag zowel letters als cijfers bevatten. Geen I, O en Q.

Productiemaand
Januari code A
Februari code B
Maart code C
April code D
Mei code E
Juni code F
Juli code G
Augustus code H
September code I
Oktober code J
November code K
December code L

Productiejaar wordt aangegeven door het laatste getal van het productiejaar.  Modeljaar wordt aangegeven door de laatste twee getallen van het betreffende jaar.

Het modeljaar is een periode van 12 maanden waarin dit type sloep/tender bedoeld is voor de verkoop. Een sloep/tender die in een bepaald modeljaar wordt ingedeeld kan in een voorgaand jaar zijn gebouwd.

Plaatje van de bouwer

Het CE-plaatje van de bouwer is dus niet hetzelfde als het plaatje met de CIN-code (Craft Identification Number). Het plaatje van de bouwer bevat:
- model/type,
- CE-markering,
- aanbevolen maximale belasting volgens de fabrikant,
- aanbevolen aantal personen volgens de fabrikant,
- naam van de fabrikant.

 

 Kom naar expeditie sloep tijdens HISWA 2020!

Bovenstaande artikel is geschreven door Daemes & Heeren. Meer weten over het kopen van een sloep? Kom naar Expeditie Sloep tijdens HISWA Amsterdam Boat Show!

 

Deel dit artikel

Nieuwste Video

Meer video's »